Wat voorafging

Projectoproep 'groen en blauw in de stad'

In 2018 lanceerde de Vlaamse overheid een thematische oproep voor stadsvernieuwingsprojecten die op een innovatieve manier bijdragen aan meer groen en water in de stad. 

De Vlaamse regering kende een investeringssubsidie van 250.000 euro toe aan de VGC voor de ontwikkeling van een stadsvernieuwingsproject rond een 'productief groen en blauw netwerk' in de zuidelijke vijfhoek.

Wat betekent dat concreet? Buurtvoorzieningen in de zuidelijke vijfhoek en publieke ruimte die grenst aan deze voorzieningen worden fysieke dragers van eetbaar groen. Daken, gevels, omheiningen, straten … krijgen eetbaar groen (groenten, fruit, kruiden …), nestkasten en andere mogelijke installaties die de biodiversiteit en de korte voedselketen in de stad bevorderen. Er is ook aandacht voor de infiltratie en recuperatie van regenwater.

Waar krijgen die groeninstallaties een plek? Op locaties met lokaal draagvlak, een sterke zichtbaarheid en een link met de publieke ruimte.

Verkennend onderzoek

Samen met drie centrale projectpartners Brussels Studies Institute-Brussels Centre Observatory, BRAL en Atelier Groot Eiland realiseerde de VGC in eerste instantie een verkennend onderzoek. 

Enkele resultaten van dit verkennend onderzoek:

  • een overzicht van de bestaande en lopende relevante (stadsvernieuwings)projecten in de perimeter
  • een overzicht van actoren
  • een overzicht van potentieel interessante sites en locaties voor groenblauwe projecten en een analyse van deze sites
  • een overzicht en beschrijving van concrete projectmogelijkheden
  • aanbevelingen rond het beheer

Bekijk het eindrapport van het verkennend onderzoek.

Realisatie van de projecten

Tijdens het verkennend onderzoek werkte de VGC samen met de projectpartners verschillende projecten uit. Atelier Groot Eiland staat in voor de realisatie, begeleiding en coördinatie van die projecten. 

Een eerste reeks initiatieven startte in het voorjaar van 2021 op, samen met verschillende partners. Nadien werden samen met bewoners en buurtorganisaties nog een aantal projecten uitgewerkt. Bekijk alle projecten

Er wordt ook een 'lerend netwerk' opgezet dat andere organisaties en Brusselaars motiveert om zelf groenten en fruit aan te planten